Elektroniczne sterowanie

Od lat sukcesywnie rozwijamy systemy sterowania i elektronicznego naważania. Pierwszą serią był system Bitum, którego produkcja zakończyła się w 2003 roku i została zastąpioną serią eBitum.

eBitum2007 jest systemem sterowania i elektronicznego ważenia składników, raportowania i archiwizacji produkcji mas bitumicznych z zintegrowanym systemem kontroli urządzeń. Interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby operator poruszał się po nim intuicyjnie, co skraca czas potrzebny do wdrożenia i szkolenia a ponadto eliminuje możliwości popełnienia błędu przez personel. Wizualizacja posiada schemat procesu technologicznego produkcji mieszanki bitumicznej. Wszystkie sygnały są dostarczane do komputera sterującego, który analizując je wraz z decyzjami użytkownika zapewnia bezpieczną, wysokojakościową oraz optymalną pracę wytwórni. Komputer sterujący zapewnia nie tylko eliminację błędów użytkownika i pracę automatyczną ale również stałą kontrolę urządzeń zarówno pod względem poprawności pracy jak i poprawności procesu technologicznego. Sytuacje alarmowe są wyświetlane w pierwszej kolejności a użytkownik posiada możliwość przeglądu ich historii. Wszystkie dane system zapisuje w serwerowej bazie danych a wydarzenia loguje w specjalnym dzienniku zdarzeń. System eBitum2007 umożliwia ponadto równoległe podłączenie wielu interfejsów użytkownika, co istotnie skraca czas szkolenia a możliwość zdalnej diagnozy i produkcji za pomocą zainstalowanego modemu obniża koszty serwisu.
Aplikacja raportująca umożliwia wygenerowanie raportu za dowolny okres czasowy oraz zapis do formatów MS Word, MS Excel lub PDF a także wydruk na dostarczonej drukarce laserowej. Na życzenie klienta wyposażamy komputer wizualizacyjny w oprogramowanie umożliwiające zdalne raportowanie i edycje recept za pomocą przeglądarki internetowej dla obsługi przez zdalne laboratorium. W celu zapewnienia wysokiej jakości produktu dostarczamy z system eBitum2007 urządzenie wagowe bitumu wraz z montażem i kalibracją oraz zawieszamy wskazane zbiorniki wagowe na wysokiej klasy czujnikach. Odpowiednie warunki pracy dostarczonego sprzętu zapewnia nowy pulpit sterowniczy z wbudowanym przemysłowym monitorem dotykowym. Interfejs użytkownika (HMI) składa się z monitora dotykowego (z możliwością rozbudowy do czterech monitorów ), klawiatury oraz, na życzenie klienta, urządzenia wskazującego. Oprogramowanie składa się z modułów, co umożliwia łatwą i efektywną rozbudowę o kolejne urządzenia. System eBitum2007 jest tak zaprojektowany, aby był jednym z ogniw zakładowego systemu kontroli jakości ( Dyrektywy 89/106/EWG) w pełni otwartym na dalsze integracje .
Wszystkie rozwiązania zawarte w systemie eBitum2007 tworzą niezastąpione narzędzie do produkcji wysokojakościowych mieszanek bitumicznych i są efektem naszej wieloletniej pracy i doświadczeń w tworzeniu systemów do produkcji mas bitumicznych.