Systemy odpylania

Polecamy kompletne systemy odpylania:

 • Wentylatory
 • Filtry
 • Kanały Wentylacyjne
 • Podajniki Celkowe

Filtry

Wysokosprawne Filtry tkaninowe , wentylatory, podajniki celkowe, rurarze. Tkaninowe filtry przeznaczone są do suchego izolowania trwałych, nie lepiących się części pylistych z przepływającego zapylonego powietrza, odsysanego ze źródła pyłu. Kadłub filtra o prostokątnym przekroju wykonany został jako konstrukcja spawana z materiału kl. 11 i składa się z pojedynczych komór. W każdej komorze filtracyjnej w płaszczyźnie rozdzielającej, umocowane są rękawy o okrągłym przekroju, uszczelnione systemem Schnanpring, zbrojone koszami z głowicą, która zabezpiecza położenie kosza oraz rękawa. Roboczą stroną rękawa jest strona zewnętrzna, wykończona przy pomocy opalania i zaprasowania. Na kadłubie filtra, od góry, przy pomocy kołnierza przymocowany jest panel regeneracyjny, z pokrywami serwisowymi i barierka.

 

 

Blok regeneracyjny przymocowany jest na boku panelu regeneracyjnego sterowany cylindrami pneumatycznymi, do przełączania kierunku przepływu powietrza w poszczególnych komorach, w celu oczyszczenia materialu tekstylnego filtra przy pomocy tzw. szoku ciśnieniowego. Kolektor, umieszczony pod blokiem regeneracyjnym, przeznaczony jest do odprowadzania przefiltrowanego powietrza do wentylatora. Pod obudową filtra umieszczona jest rynna wysypowa z przewodem wlotowym i zbierającym przenośnikiem ślimakowym, wykonanym w postaci rynny, oraz podajnikiem rotacyjnym lub klapą grawitacyjną do oddzielenia obwodu powietrznego od dróg transportowych.

 

 

Zapylone powietrze doprowadzane jest do części wysypowej, w wyniku obniżenia prędkości przepływu służy jako separator, gdzie osadzają się grubsze cząsteczki i są odprowadzane przy pomocy ślimakowego przenośnika lub grawitacyjnie. Zapylone powietrze przepływa w kierunku do góry, do kadłuba, pomiedzy rękawami filtracyjnymi a na całej powierzchni rękawów stałe cząteczki wychwytywane są w postaci filtracyjnego placka. Powietrze pozbawione części pylistych odprowadzone jest przez rękawy i płaszczyznę rozdzielającą na czystą stronę panela regeneracyjnego, a stąd do bloku regeneracyjnego przez otwarty membranowy powierzchniowy zawór do kolektora przefiltrowanego powietrza.

 

 

Regeneracja rękawów filtracyjnych odbywa się przez gwałtowną zmianę ciśnienia na materiale filtrującym - filtracyjny szok, w czasie którego dochodzi do gwałtownego naprężenia rękawa filtracyjnego, w wyniku czego, w następstwie działania energii kinetycznej, z materiału odpada filtracyjne ciasto, które w wyniku grawitacji osadza się w części wysypowej, skąd jest stale odpro- wadzane przez mechanizm zbierający. Wsteczny przepływ powietrza natychmiast przenosi cząsteczki pyłu, które się unoszą pomiędzy rękawami po ciśnieniowym szoku do części wysypowej, w której dochodzi do ich osadzania. Po przeprowadzeniu regeneracji rękawy filtracyjne są przygotowane do dalszego napływu zapylonego powietrza. Regeneracja odbywa się przez powierzchniowe zawory membranowe, sterowane przy pomocy sprężonego powietrza, przez pięciodrogowy zawór cylindra pneumatycznego, który zapewnia szybki ruch membrany zaworu. Automatyczne sterowanie zabezpieczane jest przez elektroniczny programator regeneracji umieszczony w rozdzielni. Funkcją programatora jest impulsowanie poszczególnych komór z możliwością ustawienia czasu przerwy, w zależności od warunków roboczych, tj. frakcyjnego składu pyłu, filtracyjnej prędkości, koncentracji i właściwości pyłu w zapylonym powietrzu na wejściu do filtra. Ustawienie dokonywane jest przez technika serwisowego dostawcy w czasie rozruchu próbnego.

 

 

Zakresy zastosowań

 • Wytwórnie mas bitumicznych
 • Cementownie, kamieniołomy i przemysł przetwórczy minerałów
 • Przemysł przetwórczy drewna
 • Przemysł produkcji stali i metalu
 • Przemysł metali szlachetnych
 • Przemysł przetwórstwa metali
 • Elektrociepłownie i spalarnie
 • Kotłownie i ciepłownie
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł szklarski 
 • Wentylatory
 • Filtry
 • Kanały Wentylacyjne
 • Podajniki Celkowe